Viktige kriterier i mitt avlsarbeid

Viktige kriterier i mitt avlsarbeid

Utgangspunktet er at jeg har godkjent avlstispe, eller minimum 1 ak på jaktprøve og 1 ak på utstilling. Andre krav jeg stiller til avlstispa er gemytt, fysisk helse, bruksegenskaper og eksteriør. Som oppdretter har jeg ansvar for at avlstispa og valpene får riktig stell og omsorg fra første stund. Dette er en utfordrende, krevende og spennende tid.

Valpekjøperne melder sin interesse, og jeg stiller krav om referanser, jakt-interesse, et besøk i valpeperioden, og personlig henting av valpen. Likeså er det viktig for meg å vite at valpekjøperne har tid til å ta seg av en valp som skal være et familiemedlem i ti-femten år. Jeg forsøker å følge opp valpekjøperne med å holde kontakt, gi informasjon og veiledning.

Kriterier for valg av hannhund:
Gemytt – fysisk helse – forekomst av sykdommer – bruksegenskaper og eksteriør.